Miutea Logo

Video Hướng dẫn sử dụng máy POS dành cho nhân viên

I. Triển khai máy POS cho quán mới:

II. Cách sử dụng phần mềm POS:

1. Order cơ bản:

2. Sử dụng chiết khấu nhanh:

3. Sử dụng chiết khấu giảm tiền (để cân bill với app food):